Logo Gmina Żółkiewka

Pytania do Wójta Wypełnij Odpowiedzi

Odpowiedzi

2019-01-18 07:39:58 Mieszkaniec Czy można się jeszcze zapisać na kolektory słoneczne w miejscowości Żółkiewka?
Dzień Dobry.
Tak, Gmina prowadzi jeszcze nabór chętnych na montaż paneli słonecznych. Zainteresowanych z terenu całej gminy zapraszam do Urzędu.
2019-01-04 12:14:29 Mariusz Mam pytanie czy gmina będzie prowadzić nabory na dofinansowanie na termomodernizację budynków mieszkalnych z programu \'\'czyste powietrze\'\'. W którym pokoju będzie można otrzymać taką informacjie.
Dzień Dobry
Program „Czyste Powietrze” nie został scedowany na samorządy, więc Gminy nie mają kompetencji by przyjmować wnioski.
Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze należy składać bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Biurze Programu, Al. Kraśnicka 31 w Lublinie, 3 piętro, lokal 302, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.30
Więcej informacji: http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html
2018-09-12 13:20:48 ciekawa MAM PYTANIE ODNOŚNIE STAWKI ZA ŚMIECI \r\nCZY JEŚLI GOSPODARSTWO DOMOWE ZAMIESZKUJE POWYŻEJ 6 OSÓB SA ZNIŻKI \r\nDZIEKUJĘ ZA ODPOWIEDŻ\r\n
Witam. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żółkiewka nr X/64/15 z dnia 25 listopada 2015r. opłata za odbiór odpadów zebranych w sposób selektywny wynosi, w przypadku gospodarstwa liczącego 6 i więcej osób - 30zł. Oznacza to że gospodarstwa zamieszkiwane przez 7,8 i więcej osób płacą tylko 30zł.
2018-08-31 08:02:52 Zainteresowany Witam, mam pytanie co będzie z tymi kolektorami? Jak były spotkania to było mówione że ktoś będzie chodził po 15 sierpnia i nikt nie chodzi. Minęło dwa tygodnie i cisza, ze strony gminy zniknęła zakładka ,,Solary\'\'. Po żadnych wioskach nie chodzą. Pytanie czy jest sens żeby to zakładać niczego nie można się dowiedzieć.
Dzień dobry. Realizacja projektu idzie zgodnie z planem. W tej chwili trwa wizja lokalna w budynkach mieszkalnych celem sprawdzenia możliwości technicznych montażu instalacji. Część posesji zostało już zweryfikowanych. Proszę o chwilę cierpliwości, w ciągu najbliższych dni pracownicy firmy projektowej skontaktują się z Panem. Na naszej stronie internetowej po lewej stronie jest zakładka "Energia słoneczna w Gminie Żółkiewka", która przekierowuje na oddzielną stronę internetową poświęconą naszemu projektowi.
2018-07-26 07:25:28 Mieszkaniec Witam. Panie Wojcie czy zostanie wyremontowany w tym roku odcinek drogi koszsrsko wieszchowina. Na tym odcinku jest tak zła nawiesznia drogi że nasze samochody zaczynają się rozpadac. Z góry dziękuję za odpowiedź
Witam. W tym roku planowane są do wykonania przebudowy trzech dróg powiatowych. W miejscowości Koszarsko na odcinku 545m, Celin-Olchowiec na docinku 600m oraz w Chłaniowie na odcinku 450m. Wszystkie wymienione roboty budowlane współfinansowane są przez gminę w wysokości 50%.
2018-06-22 11:39:38 ZAINTERESOWANy Witam. Panie Wójcie czy będą robione zebrania w sprawie kolektorów słonecznych? Pozdrawiam
Dzień dobry. Na początku lipca podamy na naszej stronie internetowej harmonogram realizacji projektu, którego przedmiotem jest montaż kolektorów słonecznych. Spotkania z mieszkańcami zostaną zorganizowane po przeprowadzeniu inwentaryzacji i aktualizacji dokumentacji technicznej w poszczególnych posesjach.
2018-05-24 09:44:05 mieszkaniec Szanowny Panie Wójcie co mamy zrobić w związku zaistnieniem zjawiska jak GRADOBICIE na terenie wsi Średnia Wieś czy należy powołać komisję do usuwania klęsk kryzysowych.Czy możemy ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na produkcję.
Witam. Właścicieli gruntów, na których wystąpiły zniszczenia upraw spowodowane gradem prosimy o zgłoszenie się do pokoju nr 19 urzędu gminy w celu spisania protokołu szkód.
2017-10-13 08:55:10 Żółkiewka Czy to prawda ze Osp Żółkiewka bedzie miala nowy woz bojowy???
Witam. Na dzień dzisiejszy zakup nowego wozu bojowego dla OSP Żółkiewka nie jest planowany.
2017-09-26 09:11:04 Poperczyn Witam chciałbym się dowiedzieć w jakim celu był spis wszystkich pojazdów poruszających się w miejscowości poperczyn
Dzień Dobry
Kontrola natężenia ruchu pojazdów została przeprowadzona w związku ze skargą jednego z mieszkańców Poperczyna w tym zakresie.
2017-10-13 09:22:57 Tomasz Witam,\r\nJakie inwestycje zostały zrealizowane przez gminę \r\nw bieżącym roku?\r\nCzy gmina zamierza skorzystać z finansowania zewnętrznego na programy inwestycyjne na jej terenie, a jeśli tak to jakie i kiedy?\r\nKiedy ruszy budowa kolejnych farm wiatrowych?\r\nCzy został zagospodarowany majątek po byłej GS Samopomoc Chłopska w Żółkiewce?\r\nCzy gmina planuje zakup nowych samochodów gaśniczych w oparciu o dofinansowania zewnętrzne?\r\n
Dzień dobry. Największą inwestycją realizowaną w tym roku jest budowa drogi Dąbie-Celin współfinansowaną ze środków UE. W najbliższym czasie ogłosimy przetargi na budowę kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie, przebudowę ujęcia wody w Żółkiewce i przebudowę oczyszczalni ścieków w Zaburzu przy udziale środków UE. Ponadto realizujemy budowę 12 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, których koszty zostaną pokryte przez UG, WFOŚiGW oraz mieszkańców. Dzięki pomocy WFOŚiGW wykonana została rekultywacja składowiska odpadów w Wólce. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego realizowana jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbie - Siniec. Wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich budowany jest obecnie chodnik przy drodze wojewódzkiej na odcinku od Borówka do Olchowca. Nie posiadamy informacji dotyczącej terminów budowy ferm wiatrowych na naszym terenie. Nie posiadamy również informacji na temat majątku GS. Na tą chwilę nie planujemy zakupu nowych samochodów gaśniczych.
2017-10-13 09:25:36 ZAINTERESOWANA WITAM. PANIE WÓJCIE POSTAWILAM NOWY DOM A CHCIAŁABYM SIĘ DOWIEDZIEĆ KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYŁACZENIE WODY OD ZASUWY DO BUDYNKU I CZY TO NIE NALEŻY DO GMINY? DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZ, POZDRAWIAM.
Dzień dobry. W sprawie podłączenia budynku do sieci wodociągowej proszę o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych w Żółkiewce tel. 84 68 31 619.
2017-09-11 10:04:07 Zawiedziony wyborca Szanowny Panie Wójcie, proszę o podanie informacji na jakim etapie jest projekt dotyczący montażu kolektorów w naszej gminie? Ponieważ wieść gminna niesie że ich wcale nie będzie.
Witam. Tym razem wieść gminna niesie informacje nieprawdziwe. Gmina w drodze zapytania ofertowego wybrała Inżyniera Projektu, który będzie zarządzał jego realizacją. Dokumentacja przetargowa na montaż kolektorów jest opracowana i we wrześniu gmina ogłosi przetarg. Realizacja planowana jest na rok przyszły.
2017-04-26 09:00:45 Grzegorz Jestem nowym członkiem społeczności. Drugi rok z kolei nieodpowiedzialni rolnicy podtruli mi pszczoły. W związku z pismem z kwietnia z inspektoratu zwracam się z prosbą i interwencją w sprawie opryskiwanie pól w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Brak świadomości kiedyś doprowadzi nas do nieodwracalnych skutków wyniszczenia owadów zapylających. Dobrym zwyczajem było by powiadomić rolników nie tylko przez internet((z wiadomego powodu) lecz także powiesić plakaty itd. W razie potrzeby słuzę pomocą.
Witam. Na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się najprawdopodobniej w maju, przekażemy radnym i sołtysom komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie w sprawie ochrony pszczół przed zatruciem chemicznymi środkami ochrony roślin, z prośbą o maksymalne rozpropagowanie wśród mieszkańców. W tym celu przygotujemy kopie powyższego komunikatu do wywieszenia na sołeckich tablicach ogłoszeń, a jego treść zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej. W takiej samej formie akcja informacyjna dotycząca ochrony pszczół została przeprowadzona w ubiegłym roku, po otrzymaniu komunikatu WIORiN w Lublinie.
2017-04-26 09:01:22 Tomasz Witam,\r\nPanie Wójcie czy są plany remontów dróg na terenie naszej gminy, konkretnie chodzi o odcinki:\r\n- Żółkiewka - Bzowiec,\r\n- Żółkiewka - Turobin,\r\n- Żółkiewka - Sobieska Wola,\r\n- Żółkiewka - Piaski,\r\n- Żółkiewka - Zamość.\r\nStan nawierzchni tych dróg to są standardy za wschodniej granicy, a są to drogi wojewódzkie i powiatowe, które zapewniają połączenie do głównych miast województwa (Lublin, Zamość, Biłgoraj).\r\n\r\n
Dzień Dobry. Po okresie zimowym wszyscy zarządcy dróg publicznych muszą przeprowadzić przeglądy dróg, ocenić ich stan techniczny i przeprowadzić niezbędne remonty i naprawy w ramach posiadanych środków. Na dzień dzisiejszy nie mamy szczegółowych informacji dotyczących zakresów prac remontowych na drogach powiatowych i wojewódzkich.
2017-04-26 09:02:03 Uiop Witam. Czy budynek po byłym sklepie we wsi Wierzchowina jest do wynajęcia na otworzenie w nim działalności gospodarczej?
Dzień dobry. Właścicielem budynku po byłym sklepie w Wierzchowinie jest Gminna Spółdzielnia „SCH” w Żółkiewce, która jest w upadłości. Nie mamy informacji dotyczących planów spółdzielni w sprawie tego budynku.
2017-02-21 13:49:23 Grzegorz Witam. dziękuje za odpowiedź na poprzednie pytanie. ale z góry nasuwa się następne pytanie jeżeli zmienił się operator koparko-ładowarki to dla czego nie odbył się konkurs na to stanowisko? i czy ci dwaj pracownicy co uzyskali szkolenie na operatorów to zrobili kurs za sponsorowany przez gminę ??? z góry dziękuje za odpowiedz
Dzień dobry. Postępowanie konkursowe jest wymagane w przypadku zatrudnienia nowego pracownika na stanowisko urzędnicze. Operator koparko-ładowarki nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym jego zatrudnienie nie wymaga przeprowadzenia konkursu. Odnosząc się bezpośrednio do Pana pytania ponownie informuję, że Zakład Usług Komunalnych nie zatrudnił nowego pracownika, jak również nie zostało utworzone nowe stanowisko operatora. Dwóch pracowników zakładu skorzystało z bezpłatnych kursów organizowanych przez Urząd Pracy w Krasnymstawie i uzyskało uprawnienia operatora koparko-ładowarki. Dzięki temu, w przypadku nieobecności jednego z operatorów, koparko-ładowarka będzie mogła pracować bez przeszkód.
2017-02-07 09:33:13 Grzegorz Witam. chciałbym się dowiedzieć czy to prawda że jest nowy pracownik obsługujący koparkę gminą ???\r\njeżeli tak to dlaczego nie odbył się konkurs na pracownika obsługującego koparkę
Dzień dobry. Nie jest prawdą, że Zakład Usług Komunalnych zatrudnił nowego operatora koparko-ładowarki. Dwóch pracowników zakładu, po ukończeniu kursu, uzyskało uprawnienia operatora.
2017-02-07 09:33:47 Jan Panie wojcie czy pan moze wplynac na ogrzewanie w busach w Krasnystaw - zolkiewka - Bzowiec.
Witam. Przewozy na trasie Krasnystaw – Bzowiec, a także pozostałe linie komunikacji publicznej na naszym terenie realizowane są przez podmioty prywatne, które nie podlegają gminie.
2017-01-25 10:00:37 Bozena Witam pana,chce sie dowiedziec czy wiadomo cos juz o szambach na ktore skladane byly wnioski.
Dzień dobry. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk o przyznani dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 roku. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze informacji na ten temat.
2017-01-25 13:18:57 Podatnik Witam,\r\nPanie Wójcie jakie są plany inwestycyjne gminy w 2017 r.?\r\nJakie inwestycje zamierza zrealizować gmina, jeżeli w ogóle są jakieś plany inwestycyjne?\r\nCzy w miejsce wycofanego Mercedesa do przewozu dzieci planowany jest zakup nowego autobusu?\r\nNa jakim etapie jest budowa kolejnych elektrowni wiatrowych w naszej gminie?\r\nCzy inwestorzy prywatni zamierzają inwestować na terenie naszej gminy, jeśli tak to jakie to będą inwestycje?\r\n\r\nDziękuje za odpowiedź.
Dzień dobry. W 2017 roku gmina rozpocznie realizację montażu 520 kolektórów słonecznych, która potrwa do końca 2018 roku. Na rok bieżący zaplanowano również budowę drogi gminnej Dąbie-Celin. W przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przystąpimy do budowy 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Uszkodzony autobus Mercedes Sprinter został sprzedany i w jego miejsce zakupiono autobus Mercedes Vario. Budowa 11 sztuk elektrowni wiatrowych jest na etapie wydania decyzji pozwolenia na budowę. Z informacji, które posiadamy, prowadząc postępowania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska – prywatni inwestorzy zainteresowani są budową trzech myjni samochodowych, stacji paliw, pawilonu handlowego oraz trzech ferm fotowoltaicznych.
2017-01-25 10:19:21 Piotrek Dzien dobry Panie Wójcie. \r\nMam działki leśne i do kogo mogę się zwrócić żeby ustalić gdzie się one znajduja.Czy można to zrobić nieodpłatnie?
Witam. Posiadając numery działek, ich lokalizację może Pan sprawdzić na naszej stronie internetowej w zakładce po prawej stronie "Mapa gminy". Po kliknięciu ukaże się mapa i w okienku w prawym, górnym rogu "szukaj" można wpisać numer działki i miejscowość w której się znajduje. Program wskaże daną działkę. W poziomym pasku opcji, po zaznaczeniu "drzewko warstw" ukaże się po lewej stronie lista funkcji dodatkowych, w których po zaznaczeniu "ortofotomapa" zobaczy Pan lokalizację działki na zdjęciu satelitarnym.
2016-10-06 10:50:03 Bombel Chcialem zapytac czy mozna wylewac szambo na pola i laki bo w Chlaniowie polowa ludzi to robi i mnie to bardzo denerwuje .Jedni placa za wywoz a inni to olewaja.
Witam. Ścieki bytowe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych-szambach nie stanowią nawozu i nie mogą być wylewane na pola, łąki czy też do rowów. Każdy mieszkaniec ma obowiązek przyłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej ( jeśli taka istnieje w danej miejscowości) lub wyposażyć swoją nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków albo szczelny zbiornik bezodpływowy, a następnie powinien zawrzeć umowę z jednostką wywożącą ścieki i systematycznie (w miarę potrzeby) opróżniać szambo, zachowując faktury za wykonanie usługi.
2016-09-30 11:02:40 Rodzic Witam. Panie Wójcie zastanawiam się czy jest sens dalej płacić na obiady skoro dzieci jedzą powtarzające się zupy?! Czy innych dań już nie ma, czy Panie na kuchni znają tylko takie przepisy ciągle te same. Moje dzieci dojeżdżają spędzają w szkole 7-8 godzin i chciałyby zjeść coś dobrego i sycącego. Nich Pan przejrzy jadłospis tak z ostaniach miesięcy. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Witam
Jadłospis w Szkole Podstawowej w Żółkiewce przygotowywany jest zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 poz. 1154.
W pierwszym tygodniu września w jadłospisie były tylko zupy, ale w każdym dniu inna. Uwarunkowane to było niestabilną liczbą dzieci wpłacających na obiady oraz brakiem pełnego składu personelu na kuchni. W kolejnych tygodniach planowane są dwa lub trzy drugie dania. Tygodniowy jadłospis zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły: http://spzolkiewka.edupage.org/ w zakładce „Tygodniowe menu”.
Nadmieniam, że korzystanie ze stołówki jest dobrowolne. Rodzic dbający o prawidłowy rozwój swojego dziecka przebywającego w szkole 7-8 godz. powinien wiedzieć, że dziecko w tym czasie powinno spożyć dwa posiłki i w takiej sytuacji mieć dodatkową pełnowartościową kanapkę.
W razie wątpliwości informuję, iż Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żółkiewce jest do dyspozycji rodziców w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących funkcjonowania szkoły.
2016-06-29 07:20:27 Zbulwersowany Jak donoszą plotki z okolic Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Gmina Żółkiewka zrezygnowała ze względu na brak zainteresowania z montażu kolektorów słonecznych. Do tej pory uważałem to za totalną bzdurę, ale sąsiednie Gminy Wysokie i Gorzków robią już konkretne pomiary instalacji i zbierają zaliczki pieniężne. Pytanie plotka czy prawda?
Witam. Plotki dotyczące rezygnacji gminy z ubiegania się o dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych pochodziły chyba z bardzo dalekich okolic Urzędu Marszałkowskiego, bo są rzeczywiście totalną bzdurą. W dniu 13 czerwca złożyliśmy wniosek o dofinansowanie montażu 520 sztuk kolektorów słonecznych na terenie naszej gminy. W tej chwili czekamy na ocenę wniosku, planowany termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych do dofinansowania podmiotów to pierwszy kwartał przyszłego roku.

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.