Logo Gmina Żółkiewka

Archiwum newsów, strona 31

Obrazek dla news_559

Informacja Wójta Gminy Żółkiewka

05.06.2020

Gmina Żółkiewka, jako organ prowadzący szkoły, pozyskała w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wsparcie finansowe w wysokości 80 000,00 zł na na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej  im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce. Dofinansowanie pochodzi z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - moduł 3, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

więcej

Obrazek dla news_558

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

04.06.2020

Gmina Żółkiewka  w ramach kolejnego projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła +” pozyskała grant na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.  Za kwotę 55 000,00 zł zostało zakupionych 20 laptopów marki Lenovo wraz z oprogramowaniem oraz taka sama liczba słuchawek i myszy komputerowych.

więcej

Obrazek dla news_557

Informacja Wójta Gminy Żółkiewka

02.06.2020

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Żółkiewka informuje, że Gmina Żółkiewka uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację na zadanie pod nazwą „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym Rolnicy z terenu gminy zainteresowani pozbyciem się odpadów:

- folii,

 -siatki i sznurka do owijania balotów,

-opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag ,

którzy nie złożyli do końca 2019 r. informacji o posiadanych odpadach rolniczych, mogą złożyć taką informację do Urzędu Gminy w Żółkiewce  w terminie do 10 czerwca 2020 r..

 Wzór informacji dostępny jest na stronie Urzędu oraz w pok. 19. 

Osoby, które złożą informację , zostaną telefonicznie powiadomione o dokładnym terminie i miejscu (jedno miejsce na terenie gminy), do którego należy przywieźć posegregowane odpady.

 

 

więcej

Obrazek dla news_555

Propozycje uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

01.06.2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z umową zawartą nr 10/2020 - ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka wraz
z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka, który został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Żółkiewka, którego koordynatorem został Pan Marcin Zając, przygotowali metodologią partycypacyjno-ekspercką: „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Prace diagnostyczne i projektowe „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” obejmowały: ankiety, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

więcej

Obrazek dla news_552

Lubelska e-spiżarnia

22.05.2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

więcej

Obrazek dla news_551

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

21.05.2020

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.