Logo Gmina Żółkiewka

Archiwum newsów, strona 15

Obrazek dla news_687

redakcja supertugodnia chełmskiego ogłasza konkurs Dobroczyńca Roku 2020

04.02.2021

Rok 2020 był niezwykle trudny dla nas wszystkich. Przyszło nam mierzyć się z nieznanym dotychczas, często śmiertelnym wrogiem. Ale nie zmagaliśmy się z nim sami. Realne niebezpieczeństwo wyzwoliło w ludziach olbrzymie pokłady dobroci, współczucia, potrzebę bezinteresownej pomocy. Właśnie za tę dobroć chcemy uhonorować osoby, które ryzykując swoje zdrowie, poświęcając swój czas, a często nawet pieniądze, wspierały potrzebujących, chorych, samotnych. Chcemy wspólnie z Wami podziękować im za poświęcenie i wielkie serca, prezentując i wybierając Dobroczyńców Roku 2020 - roku pandemii.

Głównym partnerem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Kiedy na początku roku wybuchła panika z powodu rozszerzającej się pandemii koronawirusa i w aptekach zabrakło maseczek ochronnych, cena lateksowych rękawiczek poszybowała w górę, płyny do dezynfekcji stały się towarem deficytowym, a półki sklepowe pustoszały niczym w stanie wojennym; kiedy widok ratownika medycznego w szczelnym kombinezonie wzbudzał przedziwny lęk; kiedy rząd zamknął nas w domach; kiedy docierały do nas straszne informacje o kolejnych chorych i zgonach - dostrzegliśmy drugiego człowieka.

Uświadomiliśmy sobie, co jest najważniejsze...

Jedni zaczęli szyć maseczki i rozdawać tym, którzy szyć nie potrafią, a maseczek potrzebują. Inni dokarmiali medyków spędzających całe dnie w szpitalach czy w karetkach, robili zakupy osobom na kwarantannie, chorym, samotnym, niedołężnym, opiekowali się ich zwierzakami, przynosili leki z apteki. Zauważyliśmy niezaradnych albo potrzebujących pomocy finansowej z powodu choroby, niekoniecznie mającej związek z Covid-19, czy wypadku. 

Każdy chciał zrobić jakiś dobry uczynek. Dla niektórych osób czynienie dobra stało się normą, codziennością, potrzebą. 

Takich ludzi chcemy pokazać w naszej gazecie, docenić ich poświęcenie dla innych i w symboliczny sposób uhonorować. Liczymy, że podpowiecie nam ich nazwiska i opiszecie ich zasługi. Zgłoszenie należy wysłać na adres: redakcja@supertydzien.pl (w nagłówku tytuł: zgłoszenie Dobroczyńca). Dobroczyńcę może wytypować każdy Czytelnik, stowarzyszenie, klub, firma itp. Kandydat może zgłosić się także sam, jeśli uzna, że swoimi działaniami zasłużył na wyróżnienie.

Do konkursu Dobroczyńca Roku 2020 można zgłaszać kandydatów w kategorii indywidualnej i zespołowej z miast i powiatów chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego. W każdym powiecie odrębnie nominujemy Dobroczyńców Roku 2020, a następnie wspólnie z Czytelnikami i Kapitułą wyłonimy laureatów. 

Prezentacje dotychczasowych kandydatów znajdziecie TUTAJ

więcej

Obrazek dla news_686

OGŁOSZENIE O WYDAWANIU ŻYWNOSCI

04.02.2021

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓŁKIEWCE PRZEDSTAWIA HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOSCI Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOSCI:

Prosimy osoby zakwalifikowane do Programu o zgłaszanie się po odbiór żywności wg poniższego harmonogramu:

 

DATA

MIEJSCOWOSĆ

 

18.02.2021r.

 

Chłaniów, Chłaniów Kolonia, Chłaniówek, Wierzchowina, Władysławin – godz. 800 – 1100

Chruściechów, Koszarsko, Majdan Wierzchowiński, Markiewiczów, Dąbie Adamówka,Tokarówka – godz. 1100 – 1400

 

 

19.02.2021r.

 

Żółkiewka, Żółkiew, Żółkiew Kolonia , Huta, Zaburze, Borówek, Celin, Siniec, Gany – godz. 800 – 1100

Makowiska, Poperczyn, Olchowiec, Olchowiec Kolonia, Rożki, Rożki Kolonia, Wólka, Wola Żółkiewska, Srednia Wieś – godz. 1100 - 1400

 

 

Punkt wydawania żywności zorganizowany będzie w budynku gospodarczym przy Urzędzie Gminy w Żółkiewce, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2.

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, tj:

1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi.

2. Osoby starsze lub chore upoważniają pisemnie inne osoby, np. rodzinę, sąsiadów do odbioru żywności.

3. Po odbiór żywności zgłaszamy się w wyznaczonych dniach i godzinach.

4. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki, zakrywamy usta i nos.

5. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.

6. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.

7. Osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydająca żywność po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do wytycznych jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.

8. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu GOPS w Żółkiewce

84 6831315 w godzinach od 700 – 1500.

więcej

Obrazek dla news_685

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

29.01.2021

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w I terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w II terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką.

Dokumenty do pobrania:

1. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi :

  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

więcej

Obrazek dla news_684

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

29.01.2021

Wójt Gminy Żółkiewka uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży

8 szt. drzew:

2 lipy o obwodach pni 120cm i 125cm

3 klony o obwodach pni 180cm, 265cm i 220cm

1 brzozy o obwodzie pnia 115 cm

-rosnących w miejscowości Żółkiew Kolonia  (działka nr 632/8 i 632/38)

oraz

1 wierzbę o obwodzie pnia 125cm

1 robinię akacjową o obwodzie pnia 135 cm

-rosnących  w miejscowości Żółkiewka ( działka nr 996/2)

Do dnia 10 lutego 2021 r. zainteresowani nabyciem mogą składać do Urzędu Gminy oferty zakupu pisemnie na adres:

Urząd Gminy Żółkiewka , ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka  lub email: sekretariat@zolkiewka.pl

Zainteresowany zakupem drewna musi sam je pozyskać a następnie uporządkować teren.

Szczegółowe informacje o drzewach można uzyskać pod numerem telefonu 84 6831678 w. 403.

więcej

Obrazek dla news_683

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

28.01.2021

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

więcej

Obrazek dla news_680

informacja powiatowego lekarza weterynarii

27.01.2021

WŚCIEKLIZNA

Wścieklizna jest to choroba zakaźna zwalczana z urzędu, na którą mogą 

zachorować wszystkie ssaki, w tym człowiek. 

Źródło zakażenia : psy i koty!!!! 

gryzonie, piżmaki, zajęczaki 

jeże, kuny, wiewiórki, sarny 

nietoperze 

 

Do zakażenia dochodzi podczas pogryzienia przez chore zwierzę, lub gdy ślina 

chorego zwierzęcia dostanie się na uszkodzoną skórę lub błonę śluzową 

(skaleczenie, zadrapanie). 

Obowiązek właściciela psów: 

Art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421) 

1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają 

obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. 

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w 

terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a 

następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. 

3. Szczepienia psów dokonuje lekarz weterynarii. 

4. Właściciel zaszczepionego psa otrzymuje zaświadczenia o 

przeprowadzonym szczepieniu oraz o dacie kolejnego szczepienia. 

KARA: art. 85 ust. la ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421) 

Kto uchyla się Od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko 

wściekliźnie podlega karze grzywny. 

więcej

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.