Logo Gmina Żółkiewka

Archiwum newsów, strona 12

Obrazek dla news_583

Konkurs "Ekolubelskie 2020"

10.07.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje pierwszą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2020”. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Do udziału zapraszamy rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin Konkursu.

Konkurs, ze względu na zagrożenie epidemiczne, odbywa się bez wizytacji w gospodarstwach, dlatego też niezbędne jest przesłanie szerokiej dokumentacji osiąganych wyników i sukcesów związanych z gospodarstwem. Dodatkowo punktowane będzie dołączenie do zgłoszenia filmu promującego gospodarstwo.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Laureatów tytułu poznamy podczas uroczystej gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Będą tu na nich czekać statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą też typować różne instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne, które serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4,
20-029 Lublin

z dopiskiem: „Ekolubelskie 2020”

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela p. Danuta Sobich, pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – tel. (81) 44 16 701.

Regulamin

Formularz Zgłoszenia Kandydata

więcej

Obrazek dla news_582
Obrazek dla news_580
Obrazek dla news_577

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce

03.07.2020

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  ŻÓŁKIEWCE INFORMUJE, ŻE OD  MIESIĄCA LIPCA 2020 ROKU  W  LOKALU  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W  ŻÓŁKIEWCE PRZY ULICY H. ŻÓŁKIEWSKIEGO 2,

WYDAWANE  SĄ SKIEROWANIA   DO  OTRZYMANIA  POMOCY  ŻYWNOŚCIOWEJ  Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA  2014 – 2020 PODPROGRAM 2020 r.

Prosimy o zgłaszanie się wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. aktualny odcinek renty, emerytury lub decyzja ZUS czy KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu, inne).

Kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej to:

- 1402,00zł - DLA   OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

- 1056,00  zł  - DLA  OSOBY W RODZINIE

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 84 6831315.

więcej

Obrazek dla news_575

Informacja Wójta Gminy Żółkiewka

03.07.2020

Gmina Żółkiewka informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 43/2020/D/OZ z dnia 29.06.2020 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

więcej

Obrazek dla news_573

ROK HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO

30.06.2020

Rok 2020 r. na mocy uchwały sejmu RP z dn. 13 czerwca 2019 r. został ustanowiony rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Wybitnego wodza w dziejach oręża polskiego, pełniącego szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: sekretarza królewskiego, hetmana polnego koronnego, kasztelana lwowskiego, wojewody kijowskiego, a w końcu hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego. „Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom"

więcej

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.