Logo Gmina Żółkiewka

Archiwum newsów, strona 12

Obrazek dla news_677

Ważna informacja dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków, Żółkiewka”

22.01.2021

Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków Żółkiewka” informujemy, że w dniu 25 stycznia 2021 r. dobiega końca okres trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6 720 384,38 zł. Projekt finansowany był w 100% ze środków zewnętrznych. W ramach projektu 600 gospodarstw domowych z terenu gmin Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności otrzymało komputer oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Realizacja projektu pozwoliła również na utworzenie w 4 jednostek podległych JST punktów dostępu do Internetu.

W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu informujemy, iż zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem zostaną Państwu przekazane na własność w formie darowizny. Przekazanie nie obejmuje urządzeń abonenckich będących przedmiotem dotychczasowego użyczenia. Zestawy abonenckie stanowią element infrastruktury sieciowej i pozostają własnością Gminy Łopiennik Górny. Urządzenia abonenckie zostaną zdemontowane po zaprzestaniu dostarczania bezpłatnego Internetu i nie podpisaniu umowy z nowym operatorem sieci.

Od dnia 01 luty 2021 r. nastąpi zaprzestanie świadczenia obsługi serwisowej w razie wystąpienia awarii sprzętu.

Ze względu na obecną sytuacje epidemiczną, mając na uwadze zapewnienie beneficjentom dostępu do wszelkiego rodzaju e-usług  (e-administracja, e-bankowość itp.) oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów na potrzeby zdalnego nauczania podjęto decyzję o wydłużeniu świadczenia usługi dostępu do Internetu do dnia 30 czerwca 2021 r. Po tym terminie będą mogli Państwo zawrzeć umowę na świadczenie usługi dostępu do Internetu z dowolnym, wybranym przez siebie usługodawcą. Korzystanie z Internetu bezprzewodowego w oparciu o dotychczasowe urządzenia abonenckie będzie możliwe jedynie wtedy, gdy właściwy operator telekomunikacyjny uzyska wymagane zezwolenia i dostęp do sieci.

Aby otrzymać sprzęt komputerowy na własność, należy zgłosić się do właściwego Urzędu w celu podpisania umowy darowizny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym został użyczony sprzęt komputerowy w terminie do 28 lutego 2021 r. do właściwych urzędów w celu podpisania umowy darowizny:

• Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Nadrzecznym dla mieszkańców z terenu gminy Łopiennik Górny)

• Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie dla mieszkańców z terenu gminy Gorzków)

Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce dla mieszkańców z terenu gminy Żółkiewka).

więcej

Obrazek dla news_672
Obrazek dla news_671
Obrazek dla news_670

Z A W I A D O M I E N I E o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

04.01.2021

Z A W I A D O M I E N I E

o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 z późn. zm.) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XX/141/20 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 25 listopada  2020 r., poz. 5749 ) -

zawiadamiam ,że od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

Obrazek dla news_666

Akcja „Wybierz sobie Mikołaja”

17.12.2020

Wójt Gminy Żółkiewka – pan Jacek Lis dołączył do tegorocznej akcji „Wybierz sobie Mikołaja” organizowanej po raz kolejny przez redakcję Super Tygodnia Chełmskiego.

W tym roku akcja była adresowana do seniorów. Zasady akcji były proste. Czytelnicy gazety mieli napisać listy do wybranych Mikołajów z prośbą o upominek dla siebie lub dla kogoś, kto potrzebuje wsparcia i pomocy przed świętami.

Seniorzy z Dziennego Domu Senior+ z Żółkiewki napisali taki list do gazety i jako Mikołaja wybrali swojego Wójta.

Ze względu na czas pandemii, upominek w imieniu seniorów, odebrała Anna Borowiec – opiekun w Domu Seniora.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.