Logo Gmina Żółkiewka

Archiwum newsów, strona 10

Obrazek dla news_697

Informacja Wójta Gminy Żółkiewka

08.03.2021

W dniu 8 marca 2021 r. Wójt Gminy Żółkiewka pan Jacek Lis podpisał Umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji: „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową systemu wodociągowego w Gminie Żółkiewka”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego dla poprawy warunków życia i ochrony środowiska, jak i rozwoju gospodarczego na terenie gminy Żółkiewka.

Zakres obejmuje:

  1. w ramach przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków:
  • przebudowę oczyszczalni w zakresie zmiany technologii oczyszczania ścieków polegającej na wydzieleniu dwóch niezależnych ciągów biologicznego oczyszczania w istniejącym systemie wraz z wykonaniem nowego układu napowietrzania ze sterowaniem, automatyką i sondą tlenową, wymianę rurociągów i armatury, wymianę wszystkich prowadnic pomp, zakup i montaż przenośnika taśmowego do prasy osadu oraz inwentaryzację i konserwację urządzeń (w tym zbiorników) na oczyszczalni ścieków,
  1. w ramach budowy sieci wodociągowej:
  • budowę odcinka sieci wodociągowej łączącego dwie istniejące sieci wodociągowe zlokalizowane w miejscowościach Żółkiew i Żółkiew Kolonia wraz z kontenerową stacją podnoszenia ciśnienia.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 090 449,10 zł

Dofinansowanie 63,63% z kwalifikowanych – 1 594 287,00 zł

więcej

Obrazek dla news_695

ZARZĄDZENIE NR 3/21 WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA Z DNIA 11 stycznia 2021 R.

01.03.2021

ZARZĄDZENIE NR 3/21

WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

Z DNIA 11 stycznia 2021 R.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/161/17 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2017, poz. 2868) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żółkiewka, Wójt Gminy Żółkiewka zarządza, co następuje: § 1 Przeprowadza się konsultacje społeczne w Gminie Żółkiewka, zwane dalej „konsultacjami”, dotyczące opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”. 

 

Załącznik. Zarządzenie nr 3/21 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu  „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy  Żółkiewka”

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka

Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - doc 

Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - pdf

Formularz ankiety w ramach opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - doc

Formularz ankiety w ramach opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - pdf

więcej

Obrazek dla news_693

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ŻÓŁKIEWKA

25.02.2021

Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie materialne Barbary Chomiuk i Marka Dąbek mieszkańców Gminy Żółkiewka, którzy w wyniku pożaru stracili podstawowe dobra materialne niezbędne do codziennego życia.

Po zabezpieczeniu podstawowych potrzeb rodziny niezbędna jest obecnie następująca pomoc materialna:

- materiały budowlane, cement, piach, farby, kable do instalacji elektrycznej, gniazdka, okna

- meble kuchenne, butla gazowa z reduktorem, lodówka, stół, krzesła, pościel, środki czystości oraz inne rzeczy niezbędne w domu

W sprawie ewentualnej pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żółkiewce (Tel. 846831315)lub z sołtysem miejscowości Średnia Wieś Panią Lillą Chudziak (Tel. 506 047 342)

Pragnę wyrazić nadzieję na życzliwość i przychylność mieszkańców naszej Gminy dla rodziny , która ucierpiała w wyniku pożaru.

Za wszelką okazaną pomoc wszystkim Państwu i każdemu z osobna serdecznie dziękuję.

 

Wójt Gminy Żółkiewka

Jacek Lis

więcej

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.