Logo Gmina Żółkiewka

News

Zarządzenie Nr 18/16 Wójta Gminy Żółkiewka

08.07.2016

ZARZĄDZENIE Nr 18/16

WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żółkiewce

 

            Na podstawie art. 5c pkt 2 i 36a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żółkiewce.

  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

            Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).

§ 3

            Konkurs przeprowadzi komisja powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 4

            Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§ 5

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt

                                                                                               mgr inż. Jacek Lis

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.