Logo Gmina Żółkiewka

News

News zdjęcie id 792

Informacja Wójta Gminy Żółkiewka

22.07.2021

​         Informuję, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żółkiewka będą przyjmowane od 23.08.2021 r. do 15.09.2021 r. w Gminnym Zespole Oświaty.

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są osoby, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia jest zgodny z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) i nie może być większy od kwoty 528,00 zł o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018  poz. 1358).

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom oddziałów przedszkolnych,
 • studentom.

Do złożonego wniosku należy dołączyć oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu przez wszystkich członków rodziny w miesiącu sierpień 2021 roku.

Na rok szkolny od września 2021 r. do czerwca 2022 r. stypendium szkolne będzie przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i pomocy szkolnych,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wycieczkach, biwakach, wyjazdach do kin i teatrów itp. imprezach szkolnych,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4),
 • świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

 

W związku z powyższym do wniosku należy dołączyć faktury lub rachunki za wcześniej zakupione pomoce naukowe od m-ca lipiec 2021 r.

Faktury lub rachunki za zakupione pomoce naukowe w czasie trwania roku szkolnego, wnioskodawcy mogą dostarczać do Gminnego Zespołu Oświaty w Żółkiewce do miesiąca poprzedzającego wydanie decyzji.

Po druk wniosku należy zgłosić się do Gminnego Zespołu Oświaty w Żółkiewce.

                                                                      

 Wójt Gminy Żółkiewka

mgr inż. Jacek Lis

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.