Logo Gmina Żółkiewka

News

News zdjęcie id 695

ZARZĄDZENIE NR 3/21 WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA Z DNIA 11 stycznia 2021 R.

01.03.2021

ZARZĄDZENIE NR 3/21

WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

Z DNIA 11 stycznia 2021 R.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/161/17 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2017, poz. 2868) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żółkiewka, Wójt Gminy Żółkiewka zarządza, co następuje: § 1 Przeprowadza się konsultacje społeczne w Gminie Żółkiewka, zwane dalej „konsultacjami”, dotyczące opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”. 

§ 2 Celem przeprowadzenia konsultacji jest zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem, poznanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka oraz konsultacja projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”.

§ 3 1.Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 22.03.2021r. w następujących formach: 1) zbierania uwag dotyczących opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka” za pomocą formularza ankiety: a. wypełnienie formularza ankiety dostępnego na stronie internetowej Gminy Żółkiewka, w zakładce poświęconej opracowaniu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka” w linku: http://www.zolkiewka.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w linku https://ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Żółkiewka i dostarczonego osobiście, wysłanego pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zolkiewka.pl 2) 1 spotkania online skierowanego do mieszkańców Gminy, władz lokalnych, urzędników Urzędu i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych w sposób umożliwiający bezpośrednie składanie uwag i wniosków. 3) zbierania uwag dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka” za pomocą formularza uwag i opinii: b. wypełnienie formularza uwag i opinii dostępnego na stronie internetowej Gminy Żółkiewka, w zakładce poświęconej opracowaniu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka” w linku: http://www.zolkiewka.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w linku https://ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Żółkiewka i dostarczonego osobiście, wysłanego pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zolkiewka.pl 2. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy Żółkiewka - Przewodniczącemu Zespołu

§ 4 Zawiadomienie o konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Gminy Żółkiewka http://www.zolkiewka.pl//, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminyhttps://ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu/ oraz w formie ogłoszeń na terenie gminy, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

§ 5 Wyniki konsultacji zamieszcza się w terminie 7 dni od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej http://www.zolkiewka.pl// oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminyhttps://ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu/ §

6 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu nadzorującemu sprawy konsultacji społecznych.

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żółkiewka

Jacek Lis

Załącznik. Zarządzenie nr 3/21 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu  „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy  Żółkiewka”

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka

Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - doc 

Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - pdf

Formularz ankiety w ramach opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - doc

Formularz ankiety w ramach opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - pdf

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.