Logo Gmina Żółkiewka

News

News zdjęcie id 562

INFORMACJA o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

09.06.2020

 

INFORMACJA

o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się
w następujący sposób:

 •  osobiście w Urzędzie Gminy Żółkiewka,  ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka  (zgłoszenia można wrzucać również do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu głównym do urzędu)
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Żółkiewka,  ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka 
 •  w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  urz-060611-1@pkw.gov.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
  W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

 

 • Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
  (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249);
 • Komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. mogą dokonywać nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na podstawie upoważnień pełnomocników wyborczych wydanych
  w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Analogicznie zachowują ważność upoważnienia do wyznaczania mężów zaufania wydane
  w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Jednakże
  w przypadku, gdy pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego podejmie decyzję o odwołaniu upoważnienia do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, musi niezwłocznie powiadomić o tym gminę lub gminy z obszaru, którego dotyczyło upoważnienie wydane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.;
 • Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną powołane w skład komisji, nawet jeżeli zostały one powołane w związku z wyborami zarządzonymi
  na dzień 10 maja 2020 r. Mimo tego, że zgłoszenia te zachowują ważność procedura dotycząca powołania obwodowych komisji wyborczych zostanie powtórzona
  na nowo, z uwzględnieniem m.in. nowych zgłoszeń kandydatów.

 

UWAGA!

Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 12 czerwca 2020 r.

            W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Żółkiewka do dnia 12 czerwca 2020 r.
lub w formie elektronicznej (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu  do godz. 1500).

 

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE ŻÓŁKIEWKA:

Urzędnik Wyborczy pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
516-090-243 oraz pod adresem e-mail: urz-060611-1@pkw.gov.pl.

 

 

                                                                                                        Urzędnik Wyborczy

                                                                                                          /-/ Anna Żołnacz

 

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.