Logo Gmina Żółkiewka

News

News zdjęcie id 555

Propozycje uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

01.06.2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z umową zawartą nr 10/2020 - ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka wraz
z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka, który został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Żółkiewka, którego koordynatorem został Pan Marcin Zając, przygotowali metodologią partycypacyjno-ekspercką: „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Prace diagnostyczne i projektowe „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” obejmowały: ankiety, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty  w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz „Diagnozę prospektywną województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego”(2019) i kierunki rozwoju regionu nakreślone w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego i prezentowane na spotkaniach konsultacyjnych.

Analiza SWOT Gminy Żółkiewka została wykonana podczas konsultacji publicznych (warsztatów i wywiadów) w dniu 3 marca 2020r., w grupie społecznej uwzględniającej: młodzież, mieszkańców, przedsiębiorców, nauczycieli i dyrektorów jednostek edukacyjnych, kulturalnych, instytucje otoczenia biznesu oraz pogłębiona przez analizę ankiet przygotowanych przez autora Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka (Badanie przeprowadzono w terminie 29 stycznia – 15 lutego 2020r.).

W opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by
w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu
i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. Należy spodziewać się buntu zasobów ludzkich, które pozbawione będą komfortu stabilizacji.
W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Żółkiewka w latach 2021-2027
z uwzględnieniem perspektywy roku 2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Projektem Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030  i za pomocą dołączonego formularza, zgłosić swoje uwagi, działania, które powinny być Państwa zdaniem umieszczone w projekcie od dnia 29 maja do dnia
2 lipca 2020r., odsyłając uzupełniony formularz na adres: info.esse@o2.pl lub asmreczynska@gmail.com  

Po rozważeniu sugestii, uwag złożonych do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 przez ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka oraz Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żółkiewka, będą one uwzględnione bądź odrzucone
z uzasadnieniem. Ostateczny dokument trafi do Rady Gminy Żółkiewka w celu podjęcia stosownej uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu strategicznego.

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY ŻÓŁKIEWKA 2020_Opracowanie.pdf 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG_GMINA ŻÓŁKIEWKA.docx

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.