Logo Gmina Żółkiewka

News

News zdjęcie id 298

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/19

22.01.2019

ZARZĄDZENIE Nr 7/19

Wójta Gminy Żółkiewka

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) , art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450, z późn.zm.), zarządza się co następuje:

§1

  1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Nabór, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzony będzie w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żółkiewka.
  3. Kandydaci zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie elektronicznej na e-mail sekretariat@zolkiewka.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. Nr 26.
  4. Z prac komisji konkursowej wyłączone są osoby reprezentujące lub rekomendowane przez organizacje składające oferty w danym konkursie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.