Logo Gmina Żółkiewka

News

News zdjęcie id 286

Zarządzenie nr 4/18 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 7 grudnia 2018 r.

07.12.2018

Zarządzenie nr 4/18

Wójta Gminy Żółkiewka

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 40/18 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 15 listopada 2018 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 2

Przyznaje się dotację w kwocie 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotch) dla Gminnego Klubu Sportowego "HETMAN" Żółkiewka, na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

 § 3

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji na zadanie, o którym mowa w § 1 określi umowa

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.