Logo Gmina Żółkiewka

News

Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Żółkiewka

05.01.2017

ZARZĄDZENIE Nr 1/17

Wójta Gminy Żółkiewka

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817), zarządza się co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku określonych szczegółowo w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w §1 w formie powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji/wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§3

Na realizację zadań wskazanych w §1 przeznacza się dotację w wysokości 75 000,00 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.