Logo Gmina Żółkiewka

News

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE informuje

04.11.2016

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW DOTYCZĄCY ZMIAN W SPOSOBIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRZODY CHLEWNEJ

Na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1605) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje o nowych wymogach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza kierownikowi biura powiatowegoARiMR :

a) siedzibę stada nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia dogospodarstwa;

b) w terminie 7 dni fakt zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada urodzenielub sprzedaż), ubój gospodarczy z podaniem liczby, której zmiana dotyczy. Wprzypadku, gdy gospodarstwo znajduje się na terenach, na których istniejezagrożenia wystąpienia lub wystąpiła choroba zakaźna posiadacz świń jestzobowiązany wszelkie zmiany w liczebności stada zgłaszać w terminie 24 godz.;

2. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za ich prawidłowe oznakowanie.przypadku, gdyzwierzę zgubiło lub uszkodziło kolczyk należy w terminie 7 dni od otrzymaniaduplikatu je oznakować.

3. Posiadacz świń jest zobowiązany oznakować świnię poprzez nałożenie na jej lewej małżowinie usznej kolczyka z nr identyfikacyjnym, w terminie 30 dni od dnia jej urodzenia. Jeżeli zwierzę opuszcza gospodarstwo przed 30 dniem życia, należy oznakować je nie później niż przed dniem opuszczenia gospodarstwa.

4. ZABRANIA SIĘ UTRZYMYWANIA , WPROWADZANIA DO OBROTU I NABYWANIAZWIERZĄT , BEZ ICH OZNAKOWANIA ORAZ BEZ WYMAGANEGO PASZPORTU LUBDUPLIKATU PASZPORTU;

5. W przypadku, gdy świnia zostaje przemieszczona do innej siedziby stada niż miejsceswojego urodzenia i przebywa tam dłużej niż 30 dni, wówczas znakuje się jątatuażem, z nr gospodarstwa, w którym aktualnie przebywa.

6. Właściciel zwierząt gospodarskich, które mają zostać wprowadzone na targ ,wystawę, pokaz lub konkurs , albo do miejsca gromadzenia zwierząt przekazujepodmiotowi prowadzącemu te miejsca:

a) Opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt wraz z ich nridentyfikacyjnymi;

b) Świadectwa zdrowia tych zwierząt.

NIEDOPEŁNIENIE W/W OBOWIĄZKÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE NAŁOŻENIEM KARY GRZYWNY W TRYBIE PRZEPISÓW "KODEKSU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA"

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.