Logo Gmina Żółkiewka

News

Zarządzenie nr 30/16

15.09.2016

Zarządzenie nr  30/16

Wójta Gminy Żółkiewka

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz wyboru ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie  „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w  2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 1 pkt.1 oraz art. 15 ust. 2g-2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 28/16 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 23 sierpnia 2016 roku na realizację zadania publicznego upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania. 

§ 2

Przyznaje się dotację w kwocie 30 000,00 zł. (słownie trzydzieści tysięcy złotych) dla Gminnego Klubu Sportowego ,,HETMAN" Żółkiewka, na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji na zadania, o którym mowa w § 1 określi umowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.