Logo Gmina Żółkiewka

News

Starosta Krasnostawski podaje do wiadomości

09.09.2016

STAROSTA KRASNOSTAWSKI                                                      Krasnystaw, dnia 30 sierpnia 2016 r.

ul. Sobieskiego 3 22-300 Krasnystaw

znak sprawy:

AB.6740. 11439.2016.DG-4

                                      OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Starosta Krasnostawski

podaje do wiadomości, iż:

na wniosek złożony dnia 15 czerwca 2016 r. przez Gminę Żółkiewka ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka w dniu 30 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr AB.6740.383.2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: „Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu w miejscowości Huta, gmina Żółkiewka" (kategoria obiektu XXVI) na działkach nr. ewid. 7/1, 8, 8/3, 9, 12, 10, 11, 7/3, 13, 13/1, 14/1, 14/3, 14/4, 15, 16/2, 16/4, 18, 28/1, 29, 103, 19, 20/1, 21, 24, 26, 25, 27, 28/4, 30/1, 78, 79, 33, 35, 36, 50/1, 145/2, 38, 40, 42, 44, 46, 50/2, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64/2, 68, 66, 72, 81/2, 85, 87, 89, 91, 81/1, 83, 93, 98, 142, 4/2 (arkusz nr 1), 14/1 (arkusz nr 2) 63, 72, 35, 13/2, 18, 98, 20, 21, 33, 383, 38, 67, 39, 40, 65, 41, 46, 47, 48, 56/2, 50/1, 57, 64, 76, 77, 81/1, 82, 83/2, 84/2, 88/2, 91, 112, 114, 117, 115, 118, 119, 126, 127, 128, 132, 133, 139, 140, 144, 150, 151, 156, 157, 161, 226, 174, 178, 179, 180, 386, 388/2 (arkusz nr 3) położonych w obrębie geodezyjnym Huta oraz na działkach nr ewid. 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244 położonych w obrębie geodezyjnym Rożki, gmina Żółkiewka.

Jednocześnie zawiadamia się, że z dokumetacją w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw (pok. 107) w godz. 8-15.

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.