Logo Gmina Żółkiewka

Pliki do pobrania

 • Projekt: Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żólkiewka - kolektory słoneczne
 • Oś Priotytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
 • Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 • Całkowita wartość projektu: 5 689 729,68 zł
 • Kwota dofinansowania: 4 861 662 zł
 • Przedmiot projektu: zakup i montaż 520 sztuk instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Żółkiewka do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych

Cel nadrzędny projektu: wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Żółkiewka (przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Cel główny projektu: Poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Żółkiewka poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe projektu:

 1. wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
 2. wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych
 3. ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE
 4. dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie
 5. zminiejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców
 6. obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery
 7. spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem
 8. poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki

 

Cele szczegółowe

 • poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej,
 • wzrost atrakcyjności obszaru
 • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego
 • stworzenie warunków infrastrukturalnych do realizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym
 • likwidacja izolacji obszarów problemowych
 • stworzenie miejsc aktywności społecznej

Zakres:

 • modernizacja budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce w celu nadania funkcji społecznych, kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem
 • uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych przy terenie byłego dworca PKS w Żółkiewce w celu nadania funkcji społecznych i gospodarczych
 • uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych przy zalewie w Żółkiew-Kolonii w celu nadania funkcji turystycznych

 

Cele szczegółowe

 • poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej,
 • wzrost atrakcyjności obszaru
 • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego
 • stworzenie warunków infrastrukturalnych do realizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym
 • likwidacja izolacji obszarów problemowych
 • stworzenie miejsc aktywności społecznej

Zakres:

 • modernizacja budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce w celu nadania funkcji społecznych, kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem
 • uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych przy zalewie w Żółkiew-Kolonii w celu nadania funkcji turystycznych

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.