Logo Gmina Żółkiewka

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka

Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka

Gmina Żółkiewka przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka służącej realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z: Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r., Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r. oraz Ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zakłada się, że opracowana Strategia Rozwoju Elektromobilności stanowić będzie dokument zawierający ocenę możliwości, wskazanie planu działań oraz analizę możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Żółkiewka. Wdrożenie założeń Strategii przyczyni się m.in. do:

 • Spadku ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – na skutek realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności zmniejszy się zapotrzebowanie na energię wytworzoną przy użyciu konwencjonalnych źródeł energii, w tym paliw kopalnych, ropy naftowej, dzięki czemu redukcji ulegnie poziom emisji substancji szkodliwych. Szczególnie ważne jest zmniejszenie zanieczyszczenia na szlakach komunikacyjnych, gdzie jednocześnie znajdują się duże skupiska ludzi.
 • Spadku zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia, alergie – dzięki poprawie jakości powietrza.
 • Wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pojazdów elektrycznych, co spowoduje spadek kosztów utrzymania obiektów publicznych oraz doprowadzi do znacznych oszczędności w budżetach gospodarstw domowych.
 • Wzrostu świadomości o odnawialnych źródłach energii – bezpośredni udział w Strategii Rozwoju Elektromobilności mieszkańców Gminy (poprzez konsultacje społeczne) będzie oznaczać zwiększenie ich świadomości w zakresie elektromobilności, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, możliwości ich wykorzystania oraz wynikających z tego korzyści.
 • Ochrony środowiska naturalnego – bezpośrednim oddziaływaniem Strategii będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w wyniku zmniejszenia ilości zużywanych paliw konwencjonalnych.
 • Poprawy atrakcyjności Gminy – dzięki realizacji Strategii Gmina będzie postrzegana jako nowoczesna, innowacyjna. Jest to niezwykły sposób na promocję Gminy i stworzenie miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.
 • Stworzenia miejsc pracy związanych z elektromobilnością – wdrożenie Strategii Rozwoju Elektromobilności spowoduje, że w niedalekiej przyszłości (zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Elektromobilności – do 2025 r.) mogą powstać małe firmy obsługujące infrastrukturę dla elektromobilności np. związane z obsługą pojazdów, ładowarek, tworzeniem systemów informatycznych.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i skoncentrowany jest wokół zagadnień związanych z upowszechnianiem stosowania pojazdów z napędem elektrycznym. Analizując światowe statystyki tempa przyrostu pojazdów elektrycznych i zdając sobie sprawę z unijnych wymogów dotyczących poprawy jakości powietrza, można zaobserwować, że Polskę, podobnie jak inne kraje europejskie, czeka epoka nisko i zeroemisyjnego transportu.

..................................................................................

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”

W dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Gminy Żółkiewka podjęła uchwałę Nr XXII/151/20 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”.

Celem niniejszego opracowania jest ocena możliwości, wskazanie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Żółkiewka.

Załącznik. Uchwała Nr XXII/151/20  Rady Gminy Żółkiewka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”

 

W dniu 5 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Żółkiewka wydał zarządzenie Nr 1/21 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”.

Do zadań Zespołu należy m.in. opracowanie założeń dot. „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”, w tym:

 1. Przygotowanie propozycji i określenie działań kierunkowych rozwoju elektromobilności.
 2. Zebranie informacji i danych o stanie obecnym rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka.
 3. Wyznaczenie priorytetów i celów strategicznych w rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka.
 4. Określenie kierunku rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
 5. Bieżący kontakt z wykonawcą dokumentu w celu wymiany niezbędnych informacji i dostarczenia materiałów służących opracowaniu Strategii.
 6. Współpraca z wykonawcą w zakresie konsultacji społecznych.

Załącznik: Zarządzenie nr 1/21 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka"

 

W dniu 11 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Żółkiewka wydał zarządzenie Nr 3/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem, poznanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka oraz konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 8.03.2021 r. do 22.03.2021 r.

Załącznik. Zarządzenie nr 3/21 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu  „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy  Żółkiewka”

 

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.