Logo Gmina Żółkiewka

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Żółkiewka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zolkiewka.pl

Data publikacji: 2015-04-1

Data aktualizacji: 2019-10-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Lista niezgodności:
 • -  na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej
 • -  udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej
 • - elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • -  nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • - zwiększając rozmiar elementów strony internetowej  w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony
 • - strona używa grafik by przedstawić tekst
 • - na stronie  znajdują się umieszczane dokumenty jako skan wersji papierowych lub niewłaściwe przygotowane pliki Word i Pdf 
 • - na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków
 • - na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów
 • - część publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Wyłączenia:
 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • -  pliki jak i  filmy zostały opublikowane na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Ułatwienia na stronie:
 • Strona internetowa Urzędu Gminy Żółkiewka posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • - podwyższony kontrast,
 • - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Data sporządzenia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Majkutsekretariat@zolkiewka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 31 676. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.