Logo Gmina Żółkiewka

Obrazek dla news_872
Obrazek dla news_871

Ogłoszenie o wyborach sołeckich w Olchowcu - 26 stycznia 2022 r.

13.01.2022

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Olchowiec stanowiącego załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVII/114/20 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. Nr 48 poz. 1382)  w związku z rezygnacją Sołtysa

zwołuję

zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa sołectwa Olchowiec.

Zebranie odbędzie się w I terminie w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 w remizie OSP Olchowiec.

         W przypadku braku wymaganej na zebraniu obecności co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa posiadających prawa wyborcze ustalam II termin zebrania w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 13.15 w  wyżej wymienionym lokalu.

         Wybory w II terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

 

Wójt Gminy Żółkiewka

 Jacek Lis

 

Informujemy, że Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami.

więcej

Obrazek dla news_866

Szkolenie o składaniu wniosków o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

05.01.2022

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz złożyć tylko elektronicznie: ■ na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl ■ przez bankowość elektroniczną ■ na portalu emp@tia

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie Zapraszamy: termin 13 stycznia, godz. 9:00 - 13:00 miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce - Sala posiedzeń, ul Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

 Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, to także numer rachunku bankowego

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie Jak to zrobić: sprawdź www.zus.pl albo zadzwoń: 22 290 55 00 (pn.–pt., 8.00–15.00) lub 22 560 16 00 (pn.–pt., 7.00–18.00) Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet

więcej

Obrazek dla news_865

Od 10 stycznia 2022 r. można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

04.01.2022

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe. Ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku uzależniona od dochodu

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

-osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym,w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę.Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. I tu - uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek składa się do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. O tym, że wnioskodawca otrzymał zasiłek organ tylko poinformuje. Dopiero odmowa przyznaniadodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Wysokość dodatku osłonowegowynosi rocznie:

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 850 złdla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Tam, gdzie piec i koza – większy dodatek, ale nie zawsze

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Pierwszy wniosek do 31 stycznia 2022 roku

Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 roku. Przepisy ustawy normują, że wnioski trzeba więc złożyć do 31 stycznia i do 30 września 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży w gminie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy zostanie wypłacany jednorazowo. A jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.