Logo Gmina Żółkiewka

News

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

24.08.2016

Krasnystaw, dnia 19 sierpnia 2016r.

znak sprawy: AB.6740.4710.2016.DG-24

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

Starosta Krasnostawski

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19 sierpnia 2016r. na wniosek inwestora - WINDBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Szurgota została wydana decyzja Nr AB.6740.364.2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych EW1, EW2, EW3, EW4, EW5, EW6, EW7, EW8, EW9, EW10, EW11 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i zjazdami z dróg gminnych i powiatowych wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną obejmującą linie kablowe energetyczne, dystrybucyjne średniego i wysokiego napięcia, linie światłowodowe i stację WN/SN (GPO) w obrębie ewidencyjnym Żółkiewka na działkach nr ewid.: 396, 397,413,452, 451, 494, 492, 493, 491, 495, 547, 545, 221, 601, 600, 599, 592, 671, 593, 220, 211, 210, 207, 204, 199, 195, 191, 222, 201, 603, 608, 609, 618, 623, 1065/1, 1065/2 i 1083, w obrębie ewidencyjnym Średnia Wieś na działkach nr ewid.: 966, 31, 254, 255, 256, 257, 259, 224/2, 371, 357, 375, 359, 380/1, 382, 386/1, 392/1, 393, 394, 452, 453, 454, 823/1, 617, 626, 630, 631, 637/4, 633, 635, 638, 639, 643, 651, 652, 410/2, 470, 227, 510, 557, 224/1, 593, 598/2, 822, 606/1, 821, 611, 610, 615/2 w obrębie ewidencyjnym Wola Żółkiewska na działkach nr ewid.: 1/2, 17/3, 3/2 , 3/1, 12, 4/7, 13/3, 10/3.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią decyzji i dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw (pok 109) w godz. 8-15

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie i Urzędu Gminy Żółkiewka oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie i Urzędu Gminy Żółkiewka.LS

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.