Logo Gmina Żółkiewka

News

Zarządzenie nr 6/17 Wójta Gminy Żółkiewka

02.02.2017

Zarządzenie nr  6/17

Wójta Gminy Żółkiewka

z dnia 2 lutego 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz wyboru ofert na  realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

w  2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 2g-2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 1/17 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 5 stycznia 2017 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 2

Przyznaje się dotację w kwocie 5 000,00 zł. (słownie pięć tysięcy złotych) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii”.

 

Przyznaje się dotację w kwocie 70 000,00 zł. (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminnego Klubu Sportowego ,,HETMAN" Żółkiewka, na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji na zadania, o którym mowa w § 1 określą umowy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.